Scrum

Agil Softwareudvikling

scrumSCRUM er et agilt projektstyringsværktøj til softwareudvikling. Det bygger på selv-organiserende teams, fokuseret på at levere den højeste mulige forretningsværdi på kortest mulig tid. Metoden bruger iterativ udvikling til hurtigt at udvikle og demonstrere færdig, kørende software hver anden til fjerde uge. SCRUM er baseret på enkle principper om hurtig levering, stor fleksibilitet og fjernelse af spild, og deler derved meget tankegods med hele Lean filosofien.scrum_illustration

Roller / Proces Fordele
En ”Product Owner” (Kundens projektleder)der varetager kundens interesser og prioriterer opgaverne herefter. Product owner sikrer at de mest værdiskabende features ifht. forretningen udvikles først, at der er fremdrift i projektet jf. tidsplanen og at projektet overholder de økonomiske rammer.
Opdeling af opgaver i Sprints af to til fire ugers varighed. Færre distraktioner, og klar afstemning omkring opgavens indhold.
Sprint Reviews, hvor der måles på færdig, leveret funktionalitet. Kunden har efter hvert Sprint et klart billede af teamets effektivitet og kapabilitet samt et billede af hvorvidt det udviklede afspejler forventningerne.
En Scrum Master, der har ansvaret for at lede teamet og holde øjnene på bolden. Som teamets ambassadør i virksomheden, faciliterer Scrum Masteren arbejdet samt kommunikationen og sikrer dermed optimal fremdrift.
Sprint Backlog, der giver kunden mulighed for at monitorere udviklingen. Sprint Backloggen gennemtvinger synlighed, og giver kunden mulighed for at agere med rettidig omhu.

 

Avior har certifiserede SCRUM Masters – Kontakt os for at høre nærmere om hvordan SCRUM kan sikre en optimal gennemførelse af jeres udviklingsprojekter!