Ressourcestyring

Hvad er ShareBooking?

ShareBooking er en applikation , der er 100 procent integreret med Microsoft SharePoint og anvendes til effektiv ressourceplanlægning og ressource booking.

sharebooking

Download produktark
Download produktark

ShareBooking understøtter den detaljerede ressourcestyring, og er et alsidigt værktøj til allokering af ressourcer til projektopgaver. Ved at planlægge ressourceallokeringen efter de kapacitetsmæssige begrænsninger, undgår virksomheden elegant flaskehalse, og de omkostninger der er forbundet herved. Når Sharebooking kombineres medSharePlan, og den funktionalitet og effektive projekteksekvering der tilbydes her, muliggør det en meget detaljeret konfiguration af samtlige planlægningsaspekter i forbindelse med projekter af alle størrelser.

ShareBooking’s Funktion? og dit Udbytte

ShareBooking© kan konfigureres til at understøtte en løbende booking af ressourcer, og kan derfor anvendes som stand-alone applikation til Microsoft SharePoint. Det kan dog anbefales at supplere med SharePlan©, og opleve de mange fordele der følger heraf.

ShareBooking Funktioner Dit Udbytte
Unik grafisk brugerinterface over ressourcer og belægning. Brugergrænsefladen er intuitivt nemt at anvende og kræver hverken uddannelse eller længerevarende oplæring
Ressourcekapacitet for ressourcer og ressourcegrupper samt farvelægning efter belægningsprocent Tidsbesparende – giver hurtigt overblik ifht. fuldt bookede og ledige ressourcer gør det nemt at allokere nye opgaver og se hvem der har ledig tid.
Softbooking og Hardbooking af ressourcer på tidsaksen Muligheden for både soft- og hard booking giver mulighed for at prioritere opgaver løbende og håndtere de vigtigste først.
Kan integreres med SharePlan© Kombinationen af SharePlan© og ShareBooking© giver det totale samlede overblik både ifht. et givent projekt og hvem der er tilknyttet dette, hvornår de er det og hvilke arbejdsopgaver de har.
Belægningsprofiler over dage, uger og måneder Overblik ifht. belægning på både kort og lang sigt giver optimal mulighed for at planlægge fremtidige opgaver og få den mest effektive tidsudnyttelse.
Fuldt integreret med Office pakken gennem SharePoint Den tætte integration mellem SharePoint og Office gør det nemt at anvende booking data i anden henseende.

 

Stadigt flere virksomheder bevæger sig i retning af en mere projektorienteret virksomhedskultur. Denne udvikling øger behovet for en sikker og dynamisk planlægning og allokering af de ressourcer, der indgår i projekterne.

Moderne virksomheder befinder sig i dag på et marked med meget høj konkurrence. På grund af kraftigt pres fra kunder efter nye, innovative produkter til konkurrencedygtige priser, samt den tiltagende globalisering, er omkostningsminimering og en konstant tilpasning til efterspørgslen blevet en kontinuerlig og vedvarende proces.

Virksomheder der på denne måde er i en konstant transformationsproces, er ofte nødsaget til at implementere tværorganisatoriske projekter parallelt med virksomhedens hovedområde. Hvis Din Virksomhed arbejder med for eksempel LEAN management, Operation Excellence, IT implementering, kulturændringer med videre, kræver det en effektiv og detaljeret portefølje og projektstyring, der tager hensyn til ressourcekapaciteten for at binde trådene sammen.

Med ShareBooking© kan Din Virksomhed nemt og overskueligt allokerer de rigtige ressourcer, hvor og når de behøves, og dermed spare virksomheden tid og penge.