Projekstyring

shareplanHvad er SharePlan?
SharePlan er en unik 100 procent webbaseret planlægningskomponent til Projektplanlægningen i Microsoft SharePoint, der kan integreres med virksomhedens eksisterende SharePoint løsninger eller i en samlet løsning baseret på ShareIntells øvrige applikationer og komponenter.

SharePlan©  har en unik brugergrænseflade og features, der rivaliserer de bedste i branchen. SharePlan© er fuldstændig integreret  med Microsoft  SharePoint 2010, hvilket blandt andet betyder, at man ikke alene kan planlægge direkte i SharePoint, man kan også eksekvere og dele planer og planlægningsdata med projektinteressenter. Samtidig giver det mulighed for at sikre effektiv dokumentstyring og samarbejde på tværs af organisationen, direkte i SharePoint.

Download produktark
Download produktark

SharePlan©’s Funktion og dit Udbytte

SharePlan© har øget fokus på den moderne virksomheds behov for effektiv projektplanlægning med afhængigheder imellem aktiviteterne og aktivitetshierarkier og meget mere, som der kendes fra f.eks. Microsoft Project.

Planlægningen kan herudover udføres  ”effort” baseret, således at der planlægges i forhold til virksomhedens arbejdstider, ressourcekapacitet, allokeringsprocenter med videre. SharePlan© dækker alle behov fra simpel visualisering, henover deling af planlægningsdata i Grid kort og Gantt kort, til avanceret projektplanlægning med flere hundrede opgaver , aktivitetsafhængigheder og multiple aktivitets hierarkier.

SharePlan Funktioner Dit Udbytte
Fra simpel visualisering til avanceret projektplanlægning Du har mulighed for at skalere, tilpasse og udbygge løsningen helt afhængig af dine behov – fra simpel til avanceret projekt planlægning.
Del og udforske projekt– og ressourcedata i Grid og Ganttkort Web-baseret vidensdeling og overblik giver mulighed for at håndtere udfordringer undervejs og således sikre fremdriften i et projekt
Vis eller opdater data i standard SharePoint popup formularer Giver mulighed for lettere registrering af planlægningsdata.
Planlæg som i Microsoft  Project, men lettere at anvende Du får både et lettere tilgængeligt og web-baseret værktøj for brugerne samt sparer licensomkostninger til det klientbaserede Microsoft Project.
Kan integreres med virksomhedens eksisterede Project Site Templates. Har du allerede etablerede Project Site templates, men mangler Web-baseret planlægningsfunktionalitet, så håndterer SharePlan© dette.
Multipel ressourceallokering som i SharePoint Allokering af ressourcer til aktiviteter (Tasks) foregår direkte i SharePlan, men de allokeres samtidige i SharePoint, hvorfor f.eks. Task Notification overholdes
Ribbon og højrekliks menuer som i Microsoft Office Brugerne kender MS ribbon fra office – genkendeligheden gør værktøjet intuitivt nemt at arbejde med. Det sparer tid på oplæring.
SharePlan© kan integreres med SharePortfolio© Herved fås en samlet integreret portefølje- og projektplanlægningsløsning

 

Kombineres SharePlan© med ShareBooking©, faciliteters overskueligt og nemt alle elementerne i Hardbooking og Softbooking på alle niveauer, fra dage til måneder. Med de forenede features fra Shareplan© ogShareBooking© er virksomheden et skridt nærmere fuld gennemsigtighed og kontrol med avanceret projekt- og ressourcestyring.

Det anbefales også at understøtte SharePlan© med SharePortefolio©, der giver et overblik i forhold til alle virksomhedens projekter og deres status på udvalgte dimensioner, KPI’er f.eks. fremdrift i forhold til milepæle og økonomi.

Med SharePlan© sparer Din Virksomheden udgifterne til omkostningstunge projektstyringsværktøjer, hvis kapacitet sjældent udnyttes, og sikrer samtidig vidensdeling, koordinering og samarbejde på tværs af organisationen.

Prøv en online demo version af SharePlan med det samme !