Porteføljestyring

Hvad er SharePortefolio?

SharePortfolio er en Microsoft SharePoint baseret applikation til porteføljestyring herunder såvel den løbende sammensætning og prioritering af porteføljen samt monitorering og opfølgning af alle igangværende projekter.

shareportfolio

Mange virksomheder oplever eller har oplevet, at det er meget svært at får overblik over de mange projekter, som igangsættes på tværs af hele organisationen.  Ledelsen stiller ofte spørgsmål ved, hvad projekt statussen er, hvorvidt ressourcerne anvendes bedst muligt, hvilke budgetafvigelser der forekommer, hvorvidt de ”rigtige” projekter igangsættes og hvorvidt projekternes resultater bidrager til virksomhedens drift og matcher de strategiske mål.

pdf_download
Download produktark

SharePortfolio© håndtere effektivt portefølje prioriteringen, idet alle dimensionsdata herunder såvel risici, programmer, strategiske mål, forventede benefits, ressourcetræk m.v. samt relevante finansielle informationer inddrages i prioriteringerne. Konsekvenserne af forskellige prioriteringer med hensyn til porteføljesammensætningen simuleres lynhurtigt med SharePortfolio©’s business intelligence, der understøtter sortering, filtrering, gruppering, pivotering samt grafisk præsentation af resultater og avanceret layout management, der gemmer alle analyse og præsentationer i layouts.

SharePortefolio©’s Funktion og dit Udbytte

SharePortefolio Funktioner Dit Udbytte
Unik grafisk brugergrænseflade med MS ribbon menuer og grafisk interaktion Brugerne kender MS ribbon fra office – genkendeligheden gør værktøjet intuitivt nemt at arbejde med. Det sparer tid på uddannelse og oplæring.
Unik Business Intelligence Udforsk og visualiserer hele porteføljen på få sekunder og gem de bedste analyser og præsentationer som layouts til genbrug.
Løsningen tilpasses til virksomhedens specifikke behov Du får visuelt præsenteret de dimensioner, KPI’er,omkostninger og timer, der er vigtig i forhold til din forretning på en måde, der gør det let overskueligt for dig, hvilket giver mulighed for at agere hurtigt på afvigelser.
Fremtidssikret SharePoint løsning, der kan udbygges efter behov Du får en platform, der er under kontinuerlig udvikling, som følger med tiden og hvor du er uafhængig af leverandør
Sikrer sammenhænge mellem de enkelte projekter og den overordnede porteføljestyring Sammenhængen giver dig overblik og mulighed for at prioritere anvende tiden på de enkelte projekter, som har brug for opmærksomhed.
Standardiseret template baseret oprettelse af project sites Muligheden for at guide brugerne er både tidsbesparende og samtidig sikrer du compliance i forhold til virksomhedens retningslinjer.

 

Alle virksomheder hvis værdiskabelse sker ved egentlige projekter kan med de rigtige værktøjer skære store dele af omkostningerne væk ved detaljeret planlægning, både i opstartsfasen og i projektets løbetid. En effektiv prioritering, planlægning og styring af alle virksomhedens projekter, og allokering af ressourcer hertil, betyder bl.a. at din virksomhed kan tilbyde kunden et bedre produkt, til en bedre pris.