Kontraktstyring

handshakeHvad gør kontraktstyring?

Kontraktstyring er en SharePoint portal, som fortroligt håndterer kontrakter mellem en virksomhed, dens samarbejdspartnere og kunder. Portalen binder kontrakter sammen med dokumenter, betalinger, og opgaver.

Download produktark
Download produktark

Adgangen til den enkelte kontrakt styres med brugergrupper eller, når det drejer sig om fortrolige kontrakter, med enkelt-brugere.

Kontraktstyring består af en hoved portal og et vilkårligt antal underliggende web steder, kaldet kontrakt sites. De enkelte kontrakt sites repræsenterer de afdelinger, grupper, eller enkelt-medarbejdere som har et behov for at håndtere kontrakter fortroligt.

Portalen kan integreres med ESDH og andre systemer.

En effektiv løsning, der sikrer ensartethed, gennemskuelighed samt frem for alt, overblik og kontrol med virksomhedens mange kontrakter. Kort og godt sikres kvalitetsstyringen i håndteringen af kontrakterne.

Funktioner Dit Udbytte
Flere sikkerhedsniveauer Giver fleksibilitet og tryghed omkring hvem der har adgang til data.
Integration til Active Directory Medfører nem etablering af rettighedsstyring.
Workflow baserede styringsværktøjer Sikrer automatik og effektivitet i håndteringen af kontrakter og dokumenter m.v. Ydermere sikres at virksomheden lever op til interne politikker omkring kontrakthåndtering.
Multilingual og global håndtering af kontrakter og dokumenter. Kontraktstyring er ikke sprogafhængig og vil således fungere i et internationalt miljø både internt og eksternt.
Kan tilpasses specielle behov Platformens fleksibilitet sikrer at kontraktportalen kan justeres i forhold til den enkelte virksomhed og at arbejdet med platformen ikke er leverandørafhængig