Muligheder

OPSÆTTES OG TILPASSES EFTER BEHOV

Behovet og kravet til et identifikationssystem kan variere meget fra virksomhed til virksomhed.  AVIOR ISM kan tilpasses din virksomheds behov og krav uanset, om der er behov for et system med en enkel opsætning af brugere og deres identifikationer eller en mere avanceret hierarkisk opsætning og struktur brugere, identiteter og adgangstilladelser.

INTEGRATION

AVIOR ISM er bindeledet mellem sikkerhed og identifikation, der integrerer de anvendte adgangskontrolsystemer med brugerne og deres rettigheder. Det er en stor styrke og forenkler derudover de administrative opgaver, idet alt kan håndteres fra ét centralt sted. Integrationen til andre systemer gælder både adgangskontrolsystemer (ADK) og brugersystemer. Det er ingen begrænsninger i integration, for eksempel er det muligt at integrere til flere brugersystemer og adgangskontrolsystemer på samme tid og styre, hvilke brugere fra de forskelige brugersystemer skal have adgang til hvilke adgangsgrupper i hvert adgangskontrolsystem. Integrationsmuligheder:

  • ADK systemer (I/Net Seven, ESMI, Sagio, Nedap, Buanco, Salto…)
  • Brugersystemer (Microsoft Active Directory, Database, CSV…)
  • Kantinesystemer
  • Kopi og print
  • Betalingsløsninger så som kantine, vareautomater fx med løntræk
  • Tyverialarmer, videoovervågning, CTS (Klima kontrol)
Funktionalitet
Funktionalitet

 

FUNKTIONALITET

AVIOR ISM indeholder mange funktioner og kan udbygges yderligere med kundespecifikke ønsker. Blandt de mange funktioner kan nævnes: Info- og Fotostanderen, print af kort, WEB-selvbetjening, rapporter, VDI, kantine, billedeksport, adgangsoverblik, gæstesystem m.fl.

Info- og Fotostander

Mulighederne med AVIOR info- og fotostander er mange. Med intuitiv touchskærm og kvalitetskamera kan systemet bruges til selvbetjening og til at tage høj-opløselige kvalitetsbilleder, der bruges til adgangskortet og som kan bruges som redaktionel materiale. Den kan også bruges til gæsteregistrering, lokalebooking eller andre relevante medarbejderinformationer.

Print af kort

ISM kan printe og kode identitets- og adgangskort – både magnetkort, berøringsfrie kort, smartcards og nøglebrikker. Med batch print kan der nemt og hurtigt printes adgangskort til en afdeling eller til en liste over nye medarbejdere. WEB-Selvbetjening Til at minimere driftsomkostningerne giver ISM mulighed for en selvbetjeningsløsning til bl.a. at opdatere brugerinformation, ændre PIN koder eller deaktivere bortkommende adgangskort. Dette gøres via Aviors selvbetjeningswebsite med mobil understøttelse. Her kan også trækkes en række standardrapporter, samt specialdesignede rapporter, der opfylder din virksomheds behov.

Single Sign-on
Single Sign-on

Virtuel Desktop Infrastruktur (VDI)

AVIOR ISM er integreret med Microsofts ESA og Citrix løsningerne. ISM skaber adgang til ESA/Citrix og kan derved anvendes i forbindelse med login og flytning af Citrix sessioner på alle administrative Pc’er. På den måde kan medarbejdere flytte sin kørende session til en vilkårlig arbejdsstation på nettet.

Gæstesystem

Ved at benytte fotostanderen kan der nemt oprettes personlige gæstekort til besøgende til din virksomhed. Gæsten registrerer sig selv på fotostanderen og får udleveret kortet i receptionen. Når gæsten forlader din virksomhed afleveres kortet i receptionen og gæstens besøg bliver registreret som slut.

Adgangsmatrice

ISM kan håndtere en kompleks opsætning af adgangsprofiler og på baggrund af godkendt stillingsbetegnelser og afdelinger. Såfremt brugeren ikke allerede findes i virksomhedens brugerkartotek, er det muligt at oprette brugeren vha. kortproduktions-Pc’er.

Kopi/print

Det er muligt at integrere identitetskortet til håndtering af print og kopiering. Både hvis det ønskes, at medarbejderne kan medtage deres print til en i netværket opsat printer eller til betaling af kopiering og print.

Afdelingsbillede (Klasssespejl) og billede/bruger eksport

Det er muligt at udskrive og eksportere billeder for hver afdeling. Brugeren vælger helt selv hvilke medarbejdere eller afdelinger, der skal medtages og billederne kan samles i et ”klassespejl”, udskrives eller eksporteres. Billederne kan printes direkte via Word eller lignende. Der medtages selvfølgelig kun brugere, der er aktive med billede. Billeder og brugerdata kan også eksporteres til f.eks. Excel og kan printes derfra.