Fordele

ØGET SIKKERHED

AVIOR ISM kan automatisere integrationen mellem den fysiske adgangskontrol og den virtuelle adgangskontrol. Ved at administrere alle identiteter fra et enkelt sted vil sikkerheden øges, idet alle systemer bliver synkroniseret på samme tid, intet er glemt eller falder bagud. Bortkomne kort kan selvfølgelig hurtigt, enkelt og let administreres på samme bekvemme måde. Kortholderen kan yderligere selv deaktivere adgangskortet via vores selvbetjeningsløsning. Dette mindsker risikoen for tab og tyveri ved uautoriseret adgang til faciliteter, systemer og lignende.
Desuden sikres dine aktiver ved automatisk bruger-deaktivering på tværs af systemer.

MINDRE RESSOURCEBEHOV

Med AVIOR ISM reduceres administration- og ressourcebehovet, ikke kun fordi det kræver mindre tid og penge til administration og uddannelse, men løsningskonceptet med selvbetjeningsløsninger såsom info- og fotostander og WEB-selvbetjening, gør det muligt for brugerne selv at styre udstedelse af kort, tage billeder, ændre pinkode og meget mere. Derudover administrerer AVIOR ISM adgang på tværs af flere sikkerhedssystemer på én gang – hvilket sparer ressourcer, simplificerer arbejdsgange og reducerer leverandørafhængighed.

Med AVIOR ISM kan brugeradgang automatiseres, så medarbejdere automatisk får tildelt de nødvendige rettigheder for at kunne opfylde deres funktion.
AVIOR ISM har en avanceret rettighedsregelmotor kaldet adgangsmatrice, der kan tildele rettigheder ud fra brugerinformationer såsom stilling, titel, organisatorisk tilhørsforhold eller andre informationer fx en gruppe fra Microsoft Active Directory.

Automatikken muliggører avanceret adgangstildeling såsom sektorinddeling, der kun giver brugere adgang til nødvendige afdelinger, uden meromkostninger til administration.

ISM-En-virksomhed-flere-systemer-300x173
En virksomhed – flere systemer. En virksomhed med flere lokationer har ofte udfordringer med, at de enkelte bygninger har forskellige adgangskontrolsystemer. AVIOR ISM integrerer mellem brugerne, deres rettigheder og de bygninger/lokationer, de skal have adgang til. Det er enkelt og uden besvær for personalet og brugerne.

 

SMIDIG, ENKEL OG OVERSKUELIG ADMINISTRATION

AVIOR ISM gør det muligt at sammenkæde flere systemer. I praksis betyder det, at en lang række funktioner og tilladelser kan opsamles på et enkelt kort og styres fra et enkelt interface.

Med AVIOR ISM’s kraftfulde administrations- program kan f.eks. organisatoriske ændringer spredes til adgangskontrolsystemerne hurtigt ved et enkelt klik.

Det er nemt og enkelt og giver et hurtigt overblik over medarbejder, deres organisatorisk tilhørsforhold og deres rettigheder.

ØKONOMISK BESPARELSE

Det er bekosteligt at skifte adgangskontrol og dør-enheder (controllers) i stedet for at integrere til eksisterende løsninger.

AVIOR ISM kan administrere adgang på tværs af flere adgangskontrolsystemer på én gang – hvilket sparer ressourcer, simplificerer arbejdsgange og reducerer leverandørafhængighed.

Når en ny lokation med allerede eksisterende adgangskontrolsystem tages i brug, behøver I ikke udskifte adgangskontrolsystemet eller tillære jer nye færdigheder, men i stedet for integreres systemerne med AVIOR ISM.

Investeringen tjenes hurtigt hjem, hvis der er mange brugere, brugere der ændres jævnligt eller administreres fra flere lokationer i stedet for fra en central løsning.

DATASIKKERHED

AVIOR ISM overholder de seneste industristandarder, der sikrer, at data der sendes imellem komponenter og data der opbevares, holdes fortroligt. Ændringer af adgangsgivende informationer er sporbare i AVIOR ISM, således at det kan bruges til at dokumentere og håndhæve virksomhedes sikkerhedspolitikker.