Region Syddanmark

It-Staben er regionens fælles, tværgående koncern it-organisation. It-Staben leverer den it, der er brug for i Region Syddanmark.

It-Staben er ansvarlig for at levere den nødvendige it-infrastruktur og for at understøtte regionens forretningsområder med henblik på at levere ydelser med høj kvalitet og effektivitet. I forlængelse heraf skal det sikres, at de teknologiske muligheder løbende udnyttes til gavn for løsningen af regionens opgaver.

regionsyd
AVIOR Danmark leverer software til Region Syddanmark

Projektets Formål/Baggrund

Region Syddanmark’s IT afdeling havde et behov for at få overblik over deres mange kontrakter og serviceaftaler. Blandt andet var der behov for et samlet værktøj til at håndtere både kontraktens detaljer og de tilhørende budgettal. Dette opnås gennem tilpasninger af Avior’s kontraktportal, som installeres i Region Syddanmark’s SharePoint 2010 miljø. Regionens IT-afdeling forestår selv migrering af data fra eksisterende løsninger.

Omfang

Kontraktportalen håndterer kontrakter og de tilhørende dokumenter, opgaver og budgettal. Kontraktportalen sikrer fortrolig adgang til enkelt-kontrakter og grupper af kontrakter gennem SharePoint-grupper og enkelt-brugere og kan via SharePoint integreres med Active Directory. Løsningen leveres som en samlet installationspakke og inklusiv installationen er kontraktportalen klar til brug på få minutter.

Anvendt programmelog teknologier (standard, CMS og 3.-parts programmel)

Microsoft Visual Studio, Team Foundation Server, SharePoint 2010 Server, .NET 3.5 Framework / ASP.NET.

AVIORs rolle
  • Projekt- og udviklingsledelse
  • Opsætning og konfiguration af test-miljø
  • Analyse og design
  • Udvikling
  • Dokumentation
Kundens udbytte

Effektiv, ensartet og gennemskuelig administration af mange kontrakter og serviceaftaler. Løsningen giver et godt overblik og sikrer rettidig håndtering af opgaver.