Odense Universitets Hospital

Avior blev engageret til, som underleverandør til PAS Card, at levere den nødvendige software, der integrerer med eksisterende systemer og herunder henter brugere fra eksisterende personale- og organisationsdatabase og ud fra brugernes tilhørsforhold samt stillingsbetegnelse giver adgang til døre, medicinskabe osv.

PAS Card er en virksomhed med 58 års samlet erfaring på det nordiske plastkort marked. Firmaets målsætning er at levere det rigtige produkt til den rigtige pris.

PAS Card er total leverandør af alt der vedrører plastkort, så som printere, gæstesystem og tilbehør. Firmaet leverer udover produkter også ydelser, som service, vedligeholdelse og undervisning på både printere og software programmer.

Banker_bred

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Danmarks største hospital Odense Universitets Hospital (OUH) ønsker at højne sikkerheden til deres bygning samt fjerne administrationen arbejdet af over udelte 100.000 nøgler. Dette gøres ved at automatisere adgangsadministration og samtidig indføre identitetskort.

OMFANG

Med denne løsning er det muligt at møde op i receptionen og få taget et billede samt printet adgangs- og identitetskort på stedet. Således er adgangsrettigheder tildelt og hospitalets patienter kan identificere personalet.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER

Microsoft: .Net 4.0; Server 2008; WPF; WCF; SQL server 2008 R2; Visual Studio 2010; Team Foundation Server 2010; Visio + Sparx Enterprise Architect; NHibernate (O/R Mapper); AutoFac (Dependency Injection container); NUnit (Unit Test framework); AutoMapper.

AVIORS ROLLE

Avior varetager kommunikation mellem forskellige leverandører og interessenter både under udvikling samt under drift og herunder:

  • Projektledelse
  • Integrationskoordinator til Personale og Organisations database, leverandør- og adgangssystem
  • Kontaktpunkt for sparring med kundens bygningsansvarlig
  • Kontaktpunkt for kundens teknisk afdeling
  • Proaktiv applikationsovervågning og fejlfinding
  • Idriftsættelse af nye releases
  • Løbende udviklingsopgaver
KUNDENS UDBYTTE

Effektiv håndtering af rettighedsstyring og adgangskontrol af medarbejdere og andre med behov for adgang til OUH. Løsningen giver en enkel og håndterbar administration af adgangskort billede identifikation.