Kompetenceporten

Konsulentfirmaet “Kompetenceporten” hjælper mennesker i gang i forbindelse med arbejdsløshed. De tilbyder mange alsidige ydelser, som for eksempel coaching, karriererådgivning og stresshåndtering.

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Målet for sitet er at skabe en platform for kandidater, hvor de via forum, blog’s osv kan
få informationer og vidensudveksle.
Det skal samtidigt være muligt at booke tider hos deres rådgiver.
Processen omkring booking skal integreres direkte til vejlederenes kalender så dobbelt
booking og ledige tider nemt kan administreres.

OMFANG

Bookingsystemet og registering af sagsdetaljer er designet og integreret i en fler-lags
arkitektur, der gør det muligt at opsætte logning og sikkerhed for hvilke
brugertyper,der må tilgå hvilke funktioner. Dette sikres dels gennem låsning af
sideområderne i umbraco og gennem de servicemetoder, der benyttes.
Avior har designet, udviklet , testet og deployet systemet. Endvidere drifter Avior
systemet.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER (STANDARD, CMS OG 3.-PARTSPROGRAMMEL)

Umbraco v.5.x, ASP.Net 3.5

AVIORS ROLLE
  • Projektledelse
  • Design og arkitektur
  • Programmering
  • Test og deployment
  • Drift
KUNDENS UDBYTTE

Kunden har fået et brugervenligt Bookingsystem med den ønskede funktionalitet til
tiden og prisen:
Rådgivere registeres i systemet og deres exchange credentials tastes ind. Når en
kandidat oprettes tildeles han en rådgiver.
Kandidaten kan herefter på hans booking side, vælge en dag og se de ledige tider hans
rådgiver måtte have, disse trækkes direkte fra hans outlook via (Availbaility API’et),
når han har valgt en tid verificeres, at den stadig er ledig og er det tilfældet registres
aftalen i systemet og skrives til rådgiverens kalender.
Det vil være muligt for den enkelte rådgiver at styre det tidsrum, de kan bookes i via ”work hours” eller oprette aftaler i deres kalender, hvor de er ”busy”.