IT og Telestyrelsen

IT- og Telestyrelsen arbejder for at etablere en digital infrastruktur i verdensklasse, så danskerne kan kommunikere elektronisk hvor og hvornår de ønsker det. Danskerne skal også have de nødvendige IKT-færdigheder og føle sig trygge og sikre ved at benytte de digitale muligheder. Samtidig skal det digitale indhold der tilbydes være tilgængeligt, relevant og give værdi for alle danskere. Sidst, men ikke mindst, arbejder IT- og Telestyrelsen for, at grønne IKT-løsninger bliver det naturlige valg.

Styrelser_bred

Projektets Formål/Baggrund

Avior blev kontaktet for gennemførelse af et politisk vigtigt projekt indenfor en kort deadline og med store funktionelle krav.

For at højne danskernes it-færdigheder, offentliggjorde Videnskabsministeriet i 2007 et it-pædagogisk koncept: ”Lær mere”. For at sikre, at alle fulgte de samme retningslinjer, var der behov for et online værktøj, hvor undervisere uafhængig af geografisk placering kunne arbejde sammen omkring de samme undervisningsmoduler, gå i dialog om metoder og finde materiale til undervisning og i øvrigt udvide deres kontaktflade med andre it-undervisere.

Omfang

Kravspecifikation blev igennem workshops udarbejdet for at fastlægge funktionalitet, deadline, økonomi, succeskriterier, hosting og fundament.

Plone var på forhånd valgt som teknisk platform. Der blev valgt en SCRUM baseret agile udviklingsmodel som kunne styre projektet i mål indenfor tidsplan og aftalt budget (med tilhørende ændringsbudget).

Anvendt programmel og teknologier

Python og Plone 3.0; XHTML, CSS og JavaScript; ZOPE, ZODB og MySQL; Apache og FreeBSD

AVIORs rolle
  • Projektledelse og projektstyring
  • Samarbejde med hostingleverandør
  • Samarbejde om udvikling af krav (agile model benyttet med prototyping)
  • Udvikling af basiswebsite klar til indhold
  • Udvikling af en lang række web 2.0 moduler
  • Test og systemdokumentation
  • Idriftsættelse og plan for videre forløb
Kundens udbytte

IT- og Telestyrelsen har i dag et system hvor IT-formidlerne igennem børs med forslåede undervisningsmoduler, værksted med igangværende undervisningsmoduler, bibliotek med afsluttede undervisningsmoduler, forums, blog, ordbog, kalender, kort, statistik, RSS, nyhedsmodul og -brev, mv. online sammen kan udvikle og dele materialer der skal benytte i undervisning.