Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Styrelsens primære arbejdsområde er at bestyre grundregistreringen af alle danske virksomheder. Det er her, man opretter en virksomhed eller stifter et selskab. Styrelsen ligger inde med oplysninger om samtlige danske virksomheder. Hovedparten af virksomhedsinformationerne er tilgængelige fra det centrale virksomhedsregisters hjemmeside, cvr.dk. På eogs.dk er det desuden muligt at finde særregistre over fx revisorer, søndagsåbne butikker, fødevarebutikker og restauranter.

Styrelser_bred

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde behov for at synliggøre overfor ledelsen og regeringens økonomiudvalg, hvor stor en grad indberetninger er digitaliseret, samt hvor stor en grad den offentlige digitale portal Virk.dk bliver brugt.

OMFANG

AVIOR Danmark håndterede indsamling af eksterne data samt udarbejdelse af rapporter til understøttelse for det beskrevne formål.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER (STANDARD, CMS OG 3.-PARTS PROGRAMMEL)

Microsoft: .Net 3.5; SQL Server 2008; SQL Server 2008 Integrations Services og Reporting Services; ASP.Net MVC, jQuery.

AVIORS ROLLE

AVIOR Danmarks medarbejdere har udarbejdet et system, der indsamler data fra flere datakilder om indberetninger og muliggør korrelation af disse. Korrelation på tværs af data kilder, skaber grundlag for at udarbejde rapporter ud fra forskellige interessenter synspunkter.

Systemet er opbygget således, at brugerne kan analysere og præsentere data i rapporter uden kendskab til programmering i fx SQL. Disse rapporter kan præsenteres direkte til slutbrugerne eller eksporteres videre til bearbejdelse af data.

KUNDENS UDBYTTE

Øget effektivisering som medfører at Interessenter kan udarbejde rapporter på minutter, i modsætning til tidligere, hvor det kunne tage flere dage at udarbejde disse. Med det nye værktøj er det blevet enklere og tidsbesparende at korrelere data fra forskellige kilder ligesom usikkerhed og fejl er reduceret til at være afhængig af datakvalitet og ikke håndtering.