Center for Energibesparelser

Go’ Energi er en uafhængig, offentlig organisation med egen bestyrelse.

Organisationen blev etableret den 1. marts 2010 med det formelle navn Center for Energibesparelser (CFE).

Go’ Energi bygger videre på Elsparefondens hidtidige arbejde og virkemidler. Go’ Energi dækker alle energiområder bortset fra transport i alle sektorer. Dvs. i husholdninger, den offentlige sektor og i erhvervslivet. Go’ Energi skal fremme effektiv brug af energi i husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.

Styrelser_bred

Projektets Formål/Baggrund

Avior har samarbejdet med Go’Energi / Elsparefonden i flere år omkring flere forskellige projekter. Alle dog koncentreret omkring de offentlige websites omfattende bl.a.:

 • Løbende udvikling og vedligehold af Elsparefondens portal baseret på Plone CMS
 • Selvbetjenings værktøjer til beregning og anbefaling af el-besparende foranstaltninger
 • Online skolekampagne (elsparestafetten)
 • Håndværkerlisten (tidl. markedspladsen)
 • Produktlister
 • Energiakademiet (Facebook quiz)

Selvbetjeningsværktøjer til brug for borgere og danske kommuner med henblik på at håndtere og foretage beregning af over kommunens arbejde med el-besparende indkøb, og give individuelle anbefalinger til, hvordan kommunen kommer videre med el-besparelser. Håndtering og beregning af totalomkostningen for et produkt, hvor både anskaffelsespris, årlige omkostninger og elforbruget i den forventede levetid er indregnet. Sammenlign totalomkostningen med andre produkter. Håndtering af og svar på, hvordan kommunens decentrale indkøbere forholder sig til el-besparelser i forbindelse med indkøb gennem online spørgeskemaundersøgelse.

Elsparestafetten er et komplet online undervisningsforløb for matematik og natur/teknik i 5-6. klasse, der sætter fokus på elforbrug og el-besparelser i skolen og derhjemme.

Håndværkerlisten er platform, hvor det er muligt, at håndværkere kan tilmelde sig energieffektive løsninger og dermed formidle en kontakt mellem forbruger og håndværkere. Løsningen blev oprindeligt udført en anden leverandør, men videreudviklingen er forsat hos Avior. Den første del af projektet var primært mindre rettelser, men der blev i højere grad tale om ny udvikling.

Udvikling af lister over energieffektive produkter til præsentation på CFE’s website. Disse lister indbefatter alt fra hvidevarer, computere til belysning og varmepumper. Listerne er primært fokuseret på el-energieffektive produkter.

CFE havde et ønske om at få udviklet en applikation til det sociale netværk Facebook. Formålet med denne quiz har været at oplyse brugerne om energieffektivitet både i forbindelse med varme og el.

Omfang

Udvikling af .NET baserede web applikationer herunder: Elsparefondens statusanalyse, Elsparefondens totalprisberegner og Elsparefondens indkøberundersøgelse. Alle applikationerne blev via web services integreret med den eksisterende Plone platform som Elsparefondens websites var baseret på.

Hovedparten af opgaverne blev udviklet på Plone CMS platformen, der baseres på Python script sprog og afvikles på Zope servere, som er en server applikation på toppen af Linux.

Der har været udviklet integration mellem web sitet, specielt produktlisterne og SharePoint med henblik på at levere dokumentation til listerne.

En del af udviklingen er foregået i tæt samarbejde med Center for Energibesparelsers indholdsleverandør, Vigand & Maagøe og i tæt daglig kontakt projektledelsen og designere. Projekterne blev udført som et agile Scrum projekter, med en meget tilfredsstillende fremgang, der gjorde at leverancerne var forud for den ellers angivne tidsplan, i en væsentlig periode.

Endelig har Avior bidraget til migrering af enkelte løsninger og integreret dem til Go’ Energis hjemmeside.

Anvendt programmel og teknologier

Visual Studio; Team Foundation Server; XSLT-FO og Ibex PDF Generator; Microsoft .NET Compact Framework 3.5; XHTML, CSS og JavaScript; Python og Plone 2.5/ 3.0; ZOPE, ZODB og MySQL; Apache og FreeBSD; XHTML, CSS, AJAX og JavaScript; Microsoft SharePoint 2010; Shell scripting; Facebook API.

AVIORs rolle
 • Projektledelse, Projektstyring og samarbejde med hosting –og indholdssleverandør
 • Udvikling og test af interaktive værktøjer
 • Systemdokumentation
 • Opsætning af integration mellem Plone CMS og .NET baserede interaktive værktøjer sammen med Indisk – – Plone Team
 • Løbende support test og idriftsættelse af nye releases
 • Arkitektur, design og datamodellering
 • Udvikling af website med moduler i faser
 • Uddannelse af brugere i SharePoint
 • Prototyping
 • Udvikling af website frontend samt backend
Kundens udbytte

Center for Energibesparelser har fået nogle effektive og interaktive websites, der interagerer med mange grupper i samfundet, både leverandører og borgere og som samler al grundlæggende viden om energi besparelser i en og samme portal.