Sydfyns Elforsyning

Sydfyns Elforsyning er en forsyningsvirksomhed med egen elinstallation, bredbånds- og telekommunikationsvirksomhed tilknyttet. Sidstnævnte er Sydfyns Intranet som leverer fastnet telefoni, mobil telefoni, TV og fiber internet forbindelser til privat brug for hele Sydfyn.

Energi_bred

Projektets Formål/Baggrund

Formålet har været at forbedre sikkerheden til virksomhedens aktiver samt formindske omkostninger ved administration af brugerrettigheder og derved hjælpe til med at sikre virksomheden en Dansk Standard certificering. Udover denne applikation har der desuden været udviklet en applikation til ISO kvalitets –og informationssikkerhedsløsning.

Omfang

Adgangs Administrations løsningen er udviklet af KRING i samarbejde med Sydfyns Elforsynings egen projektleder. Den er udviklet som SharePoint applikation og understøtter DS484 angivelser for Adgangsstyring (DS 484, kap. 11) gennem en rollebaseret adgangs kontrol og administration af adgangen indenfor en organisation.

Løsningen automatiserer store dele af administrationen af rettigheder med workflow godkendelse og integration til Sydfyns Elforsynings Active Directory. Adgang styres gennem rolle definitioner med kobling til AD grupper og Informationsaktiv profiler. Dette sikrer at kun de rette personer i virksomheden kan bemyndige adgang til essentielle aktiver i organisationen.

Anvendt programmel og teknologier

Microsoft: MOSS 2007; SharePoint 2010; Visual Studio; Team Foundation Server

AVIORs rolle
  • Opsætning og konfiguration af test servere
  • Analyse og design
  • Udvikling
  • Dokumentation
  • Konfiguration af drift installation
Kundens udbytte

Håndterbare entydige processer til styring af brugerrettigheder og ejerskab til kundens forskellige systemer. Forenkling af processerne har betydet en besparelse i mandetimer, systemoverblik og færre fejl i rettighedsstrukturer.