Kopenhagen Fur

Kopenhagen Fur er verdens største producent af minkskind med en årlig produktion på 20 millioner skind, en global markedsandel på 60 % og en omsætning på 10,5 milliarder kroner.

Kopenhagen Fur er en andelsforening ejet af medlemmerne af Dansk Pelsdyravlerforening og dækker såvel foreningen som auktionshuset. Kopenhagen Fur servicerer således alle foreningsmedlemmer på en lang række områder herunder kvalitetskontrol, sortering, pakning, lagerstyring og distribution.

Herudover forskes der på flere områder til sikring af effektiv minkavl og opdræt mv.

Et af de helt centrale områder er afholdelse af de løbende auktioner, der er verdens største indenfor området.

Kopenhagen-Fur-logo-eps_01

Projektets Formål/Baggrund

Som et led i bestræbelse på at effektivisere virksomheden gennemføres løbende en lang række strategisk projekter herunder produktionsudvikling, forretningsudvikling, LEAN og IT projekter etc.

Kopenhagen Fur afholder derfor løbende porteføljestyringsmøder med direktionen og IT-chefen og har behov for en mere effektiv prioritering, sammensætning og monitorering af virksomhedens projektportefølje herunder økonomi, fremdrift og understøttelse af strategiområder m.v.

Herudover er der behov for at forbedre planlægningen og styringen af de enkelte projekter samt at sikre, at alle projektledere rapporterer ensartet til den overordnede porteføljestyring.

Kopenhagen Fur har derfor besluttet at implementere SharePlanning©Applications til understøttelse af såvel porteføljestyringen som projektstyringen.

Omfang

Avior har varetaget implementering og konfigureringen af SharePlanning©Applications samt integrationen til Kopenhagen Fur’s Intranet. Herudover har Avior udviklet en række nye funktionaliteter til sikkerhedsstyring og datakonsolidering og bidraget med input til best practice portefølje- og projektstyring.

Anvendt programmelog teknologier (standard, CMS og 3.-parts programmel)

SharePoint 2010 Foundation/Server, Visual Studio 2010 og Silverlight.

AVIORs rolle
  •  Projektledelse
  • Installation og konfiguration
  • Specialudvikling
  • Vejledning mht. best practice porteføljestyring
  • Uddannelse og træning af personale
Kundens udbytte

Med SharePlanning©Applications har Kopenhagen Fur fået en lang række muligheder for effektivt at sammensætte, prioritere og monitorerer hele projektporteføljen understøttet af avanceret business intelligence, der sikrer enhver tænkelig analyse, rapportering i det daglige samt til de løbende porteføljestyringsmøder.

Herudover sikres, at alle projektledere gennemfører en ensartet rapportering af fremdrift og økonomi til den overordnede porteføljestyring.

Kopenhagen Fur har hidtil gennemført projektplanlægning og styring med Excel og i meget begrænset udstrækning Microsoft Project Professional og Microsoft SharePoint. Med SharePlanning©Applications får Kopenhagen Fur mulighed for standardiseret, integreret og kollaborativ planlægning af de enkelte projekter samt integreret porteføljestyring.

Kopenhagen Fur vil kunne opnå store besparelser ved at udfase Microsoft Project Professional, da denne funktionalitet ikke alene dækkes afSharePlanning©Applications, men også udbygges på en lang række områder. Herudover slipper virksomheden for klientbaseret software, idet projektplanlægningen og projektstyringen gennemføres på Web’en og er dermed tilgængelig for alle interessenter.

Et vigtigt kriterium for Kopenhagen Fur valg af planlægningsværktøjer er, at de løbende kan tilpasses de specifikke behov og at funktionaliteten løbende kan tages i brug så værktøjerne kan understøtte de fortsatte bestræbelser m.h.p at modne portefølje og projektstyringen. SharePlanning Applications understøtter til fulde dette kriterium, idet såvel SharePoint som applikationerne kan tilpasses næsten ethvert tænkeligt behov.