HedeDanmark

HedeDanmark A/S er en af Danmarks førende service- og handelsvirksomheder inden for det grønne område. Selskabet er ledende inden for pleje, udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne og havde i 2009 en omsætning på over 1 mia. kroner. HedeDanmark A/S har mere end 700 medarbejdere fordelt på omkring 60 lokaliteter fordelt over hele landet.
HedeDanmark A/S er et selvstændigt og helejet datterselskab under Hedeselskabet, som er en forening med status som erhvervsdrivende fond.

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Hededanmarks ejendomservice har indgået aftaler med bl.a. kreditselskaber om opsyn og vedligehold af konkursramte ejendomme. Til dette formål var det et ønske at få oprettet et centralt administrations værktøj til registrering og vedligehold af data og personer relateret til opgaver forbundet med aftalerne. Løsningen skal også kunne tilgås af kunderne, der således løbende kan følge med i aktiviteterne på deres ejendomme.

OMFANG

Løsningen skulle baseres på SharePoint Online (Office365); men inden frigivelse af den nye platform blev løsningen udviklet på SharePoint 2010 Foundation på en sådan måde at den kunne implementeres i SharePoint online som en sandboxed solution.
Denne migrering er udført efterfølgende. Kunden er blevet uddannet i brugen af løsningen og SharePoint generelt.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER

Microsoft: SharePoint Foundation 2010; Office365; Visual Studio; Team Foundation Server

AVIORS ROLLE
  • Rådgivning, systemdesign og -arkitektur
  • Projekt- og udviklingsledelse
  • Systemudvikling
  • Uddannelse
KUNDENS UDBYTTE

Hededanmark Ejendomsservice har opnået en effektivisering af registrering og håndtering af specifikke ejendomme, og både medarbejdere samt kunder har nu adgang til samme datakilde i en online version baseret på en platform, der kan vokse med opgaven.