Forenede

Forenede A/S er et dansk familieforetagende med aktiviteter indenfor Facility Service og Health Care. Forenede A/S, som ejes og stadig ledes af grundlæggeren Peer c. Krogh, har nu efter 52 år i branchen, udviklet sig til et af Nordens største serviceselskaber.

Forenede koncernen består af fem selskaber i Danmark og Sverige, som tilsammen udgør nordens største privatejede servicekoncern. Forenede koncernen er virksomhed indenfor rengøring, kantine, ejendomsservice, plejehjem, omsorg & pleje samt vikarservice. Forenede har ca. 8.000 medarbejdere og betjener nogle af Danmarks og Sveriges største virksomheder, ligesom man har stat, regioner og kommuner i begge lande som kunder.

Forenede

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Forenede A/S IT funktion har selv implementeret en SharePoint 2010 farm; men har i forbindelse med udrulning af et intranet til koncernen indgået et strategisk samarbejde med Avior omkring løbende udvikling af funktionalitet på intranet platformen herunder integration til 3. parts systemer samt rådgivning omkring arkitektur, governance og generel brugervenlighed på intranettet.

Forenede A/S har besluttet sig for at gøre sin digitale markedsføring og salgsindsats mere synlig gennem rekonstruktion og redesign af det de eksisterende websites baseret på Typo3. Forenede A/S har valgt Sitecore CMS som platform og Avior som teknisk leverandør på løsningen.

OMFANG

SharePoint:
Avior har arbejdet med tilpasning af standardfunktionalitet i SharePoint og yderligere udviklet funktionalitet i løsningen, herunder et ekstranet med HelpDesk til eksterne brugere. Der er udviklet integration til Forenedes Dynamic Nav med henblik på præsentation af medarbejderdata på intranet. Løsningen er i øvrigt integreret til Active Directory. Der har været gennemført uddannelse af brugere i standard SharePoint funktionalitet og specifik funktionalitet.

Sitecore:
Avior har implementeret Sitecore Professional og opbygget et site hierarki til at understøtte behovet for publicering af websites til selve organisationen og de områder Forenede A/S beskæftiger sig med i Danmark og Sverige. Løsningen er designet af In2Media, der har fungeret som underleverandør til Avior og varetaget Informationsarkitektur samt design.

Løsningerne er baseret på at de tilknyttede redaktører kan arbejde direkte i frontend, og løsningen er baseret på at Forenede A/S kan anvende Sitecores DMS (Digital Marketing Suite) til optimering af interaktion med de besøgende på de enkelte sites.

Til løsningen er der også implementeret sprogunderstøttelse og udviklet special moduler til Site søgning, Google Maps visning på basis af GEO koder.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER

Microsoft: SharePoint Foundation 2010; Visual Studio; Team Foundation Server; Integration til Dynamics Nav. Sitecore CMS 6.5

AVIORS ROLLE
  •  Rådgivning, systemdesign og -arkitektur
  • Projekt- og udviklingsledelse
  • Systemudvikling
  • Uddannelse
KUNDENS UDBYTTE

SharePoint:
Forenede har fået grundlagt et intranet til sikring af videndeling og effektivisering af arbejdsgange samt håndtering af forretningsdokumenter. Intranettet bliver brugt i alle Forenedes forretningsområder med både indbyggede funktioner og special tilpassede løsninger med alt fra dokument metadata, workflows, formularer og timerjobs. Dette øger kvaliteten i den daglige dokumenthåndtering og bidrager derved også til optimering af interne arbejdsprocesser.

Med Ekstranettet kan Forenede ensarte kommunikationen med deres kunder og tilbyde dem yderligere service via portalen. Ekstranettet udvides stadig og skal på sigt sikre en fælles snitflade mellem Forenedes samarbejdspartnere og kunder. Virksomheden satser på SharePoint som strategisk forretningsplatform.

Sitecore:
Forenede har med frigivelse af sit nye koncernsite samt separate sites til de enkelte divisioner i koncernen, taget skridtet fra statisk præsentation af virksomheden til en dynamisk, salgs –og marketing orienteret platform. Med Sitecore har man fokuseret på at komme i en tidligere dialog med kunderne gennem dynamiske tilpasninger af sitet baseret på de personprofiler der besøger koncernens websites.

Sitecore har givet koncernen et værktøj, der med sin kraftige orientering mod brugeradfærd, sproghåndtering og direkte integration til kundens CRM bidrager til at sikre et øget salg og ikke mindst give de besøgende kvalitative valg der kan sikre at forventninger kan indfries.Sitecore er et strategisk valg og der arbejdes på at integrere platformen med SharePoint, hvorved koncernen opnår det fulde udbytte af sine digitale investeringer.