ALK Abelló

Siden 1923 har forskere hos ALK haft fokus på at klarlægge mekanismerne bag allergien og dets indflydelse på immunsystemet, for til stadighed at kunne udvikle nye og fortsat forbedre eksisterende allergi-behandlinger.

Gennem etableringer af datterselvskaber og produktionsenheder samt via virksomhedsopkøb og –fusioner har ALK udviklet sig til i dag at være markedsledende indenfor allergivaccination.

Life_Science_bred

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

ALK ønskede sig en erstatning for den eksisterende kontraktportal til håndtering af de mange kontrakter, der indgås med samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Kontraktportalen skulle installeres som en SharePoint feature i det eksisterende SharePoint MOSS 2007 miljø. Migrering af data i eksisterende løsning til den nye kontraktportal påtog ALK sig at udføre.

OMFANG

Portalen binder kontrakter sammen med dokumenter, betalinger, og opgaver. Adgangen til den enkelte kontrakt styres med brugergrupper, eller for fortrolige kontrakter med enkelt-brugere. Løsningen er integreret til ALK’s ESDH løsning og rettighedsstyring foretages gennem Active Directory. Integrationer til AD og ESDH er specialudviklet og hele løsningen er leveret som en installérbar feature pakke.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER (STANDARD, CMS OG 3.-PARTS PROGRAMMEL)

Microsoft: Visual Studio; Team Foundation Server; MOSS; .NET 3.5 Framework

AVIORS ROLLE

Udviklingsledelse, strategisk samarbejde med ALK projektledelse, system arkitektur og udvikling af løsningen.

KUNDENS UDBYTTE

En effektiv løsning, der understøttede kundens strategiske platform og sikrede ensartethed, gennemskuelighed og frem for alt, overblik og kontrol med virksomhedens mange kontrakter med henblik på kvalitetsstyring af håndtering af kontrakterne.