Movia

Movia er Danmarks største trafikselskab med cirka 213 millioner passagerer om året, 570 buslinjer og otte lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af bus-, flex- og lokalbanetrafikken i Østdanmark. Movia er som trafikselskab en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler.

Banker_bred

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Movia ønskede på både den korte og den lange bane at sikre, at services bliver stillet til rådighed gennem et samlet ekstranet, hvorved kommunikation og information til de eksterne parter (operatører og kunder) kan samles et sted

Anvendelse af fælles platform til distribution og administration af data, i dette tilfælde SharePoint 2010, i samarbejdet med eksterne parter skulle ligeledes sikre at administrative opgaver i Movia kunne decentraliseres og at den nødvendige grunduddannelse i administration af et fælles system bidrog til øget videndeling i organisationen.

OMFANG

Løsningen omfatter en samlet leverance i SharePoint 2010 med integration til Cognos og Active Directory og indeholder en del specialudvikling omkring bruger login, ligesom løsningen er baseret på en grafisk grænseflade, der for den eksterne bruger, ændrer rammerne for hvordan SharePoint normalt præsenterer data. Præsentation af online trafik- og økonomiske data foretages gennem integration til 3. part datakilder og præsentation i web services.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER

Microsoft: SharePoint 2010; .NET 3.5/4.0 Framework; Visual Studio; Team Foundation Server; SQL Server; Targit, Cognos.

AVIORS ROLLE
  • System arkitektur og design
  • Projekt- og udviklingsledelse
  • Strategisk samarbejde med Movia projektledelse
  • Systemudvikling, specialudvikling
  • Implementering af Front end design
KUNDENS UDBYTTE

Kunden har fået en interaktiv platform til kommunikation med operatører og kunder og et fælles sted til præsentation af indhold og services. Herved undgås at der kommer isolerede ”øer” med information og services. Ved at samle information og services er den fælles arbejdsindsats styrket gennem anvendelse af samme integrationsmetoder på tværs af organisationen. Eksterne samarbejdsparter har fået et ”Single Point Of Contact” til Movia og dermed grundlag for bedre administration af det gensidige samarbejde.