Aarhus Letbane

Aarhus Letbane er en projektvirksomhed, der har til formål at etablere infrastrukturen til letbanen.

Otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik samarbejder om at etablere et net af letbaner, som skal binde østjyske byer i Aarhusområdet sammen på kryds og tværs.
Den første etape af Letbanen er Aarhus Letbane. Etapen binder Aarhusområdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og Grenaabanen, sammen via 12 km nye letbanespor igennem Aarhus fra Aarhus H til Lystrup. Aarhus Letbane forventes at være i drift inden 2017.

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Aarhus Letbane ønskede at få et projekt værktøj, der gør det muligt at dele informationer med eksterne samarbejdspartnere og samtidigt kunne uddelegere opgaver til disse, så det var muligt at danne et overblik over åbne opgaver.

OMFANG

Løsningen skulle baseres på SharePoint Online, så de kunne benytte de indbyggede funktionaliter ang. Versionsstyring, opgavestyring, kalenderstyring samt integrationen med Microsoft office.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER

Microsoft: Office 365, SharePoint online 2010, Visual Studio 2010, Team Foundation Server

AVIORS ROLLE
  • Projektledelse
  • Rådgivning
  • Design og arkitektur
  • Programmering
  • Test og deployment
KUNDENS UDBYTTE

Kunden har fået et professionelt projektrum til håndtering af alle projektets opgaver, til registrering af alle aftaler mellem Letbanen og entreprenører og til al kommunikation. Da projektrummet er baseret på en Cloud-løsning er Letbanen kommet meget hurtigt i gang uden at skulle investere i hardware og software. Da løsningen er Office365-baseret, kan Letbanen nemt skrue op (og ned) for brug af systemkapacitet, når virksomheden vokser og der kommer mange eksterne leverandører koblet på.