A-2

A-2 er en nordisk konsulentvirksomhed etableret i 2001. De faciliterer og coacher
strategiarbejdet og katalyserer og leder en effektiv og langsigtet implementering. De
kombinerer og samler virksomhedsprocesser med forandringsprocesser og
samarbejdsprocesser i et helt forløb.

PROJEKTETS FORMÅL/BAGGRUND

Målet for sitet er at skabe en professionel WEB-site, hvor de kan markedsføre deres
konsulentydelser og kurser indenfor ledelse, strategi og forhandling.

OMFANG

Avior har konverteret indholdet af den eksisterende fil-server til det mere tidssvarende
Office 365, hvor materialet på en overskuelig og let måde kan tilgås.
Avior har også stået for udvilingen af A-2’ website der repræsenterer virksomheden i
både Danmark og Norge.

ANVENDT PROGRAMMEL OG TEKNOLOGIER  (standard, CMS og 3.-parts programmel)

Umbraco v.5.x, ASP.Net 3.5

AVIORS ROLLE
  • Projektledelse
  • Design og arkitektur
  • Programmering
  • Test og deployment
KUNDENS UDBYTTE

Kunden har fået et brugervenligt website med den ønskede funktionalitet til tiden og
prisen:
A-2 kan selv redigere alle sider og står selv for at opdatere indholdet på deres website.
Websitet er virksomhedens primære salgskanal for kurserne, hvor kursisterne selv kan
booke et kursus og hvor administrationen af kurserne foregår.